• Governance, een zaak van vertrouwen of toch niet?
  Governance, een zaak van vertrouwen of toch niet?
 • Is uw governance Future Proof?!
  Is uw governance Future Proof?!

De Governance Coach is een all round en ervaren speler in een samenleving, die door regelgeving, globalisering, technologie en snelheid van informatie alsmaar complexer wordt. Ze richt zich daarbij met name op de governance vraagstukken, die daaruit voortkomen en staat ten dienste van toezichthouders, commissarissen en bestuurders in de publieke en semipublieke sector alsook bij familiebedrijven.

De Governance Coach is van mening dat goede governance veel meer is dan goede compliance en richt zich in haar dienstverlening op de diverse rollen in de governance, de waarde van de instelling of onderneming binnen de governance en het lerend vermogen van toezichthouders en bestuurders. Dat alles om de governance binnen uw instelling of onderneming “future proof” te laten zijn.

Online Zelfevaluatie!

 

De Governance Coache(s)

Mr. Wim Wickering

Dhr. Wickering

Jurist, ervaren toezichthouder in zorg en onderwijs. Voorzitterschappen in transitieprocessen, professionalisering en cultuurverandering. Voortdurend reflecterend op rollen en effecten van gedrag, gericht op gewenste uitkomsten op de lange termijn. Met humor problemen aanpakken, relativerend indien nodig, doortastend waar mogelijk.

    06 - 57 54 45 20                        w.wickering@dgcoach.nl                         LinkedIn

Harm Mannak

Dhr. Mannak

Ervaren bestuurder, thuis in complexe verandertrajecten en fusies, met ervaring in diverse sectoren in zowel de publieke als private sector als op het scheidsvlak er van. Gedreven generalist, die gewend is door te pakken, ook bij tegenwind. Down to earth en altijd op zoek naar de toegevoegde waarde.

    06 - 53 21 72 49                        h.mannak@dgcoach.nl                         LinkedIn

Organiseren en begeleiden van zelfevaluaties

 

 • Persoonlijke interviews.
 • Begeleiden van rol conversaties bij toezichthouders en bestuurder.
 • Begeleiden zelfevaluatie van Raden van Toezicht/ Commissarissen.

Coaching

 

 • Ontwikkelen van introductieprogramma’s voor toezichthouders.
 • Conflictmanagement.
 • Professionalisering van de governance.

Advisering inzake de governance structuur

 

 • Inrichting van bestuur, toezicht en aandeelhouderschap.
 • Inrichting van de relatie met de stakeholders.
 • Compliance check.